Announcements

BOXFEST 4 juni! Anmälan i facebookgruppen.

CrossFit Holistic – Silverbacks

Lekledare=Micke
Gemensam generell uppvärmning.
Individuell specifik uppvärmning med inriktning på den styrkedel som ska genomföras.

View Public Whiteboard

Weightlifting

Front Squat (5-5-5-5)

på ca 90 %

Shoulder Press (8-8-8-8)

på ca 90 %

Snatch Grip Deadlift (5-5-5-5)

på ca 90 %

Metcon

Metcon (No Measure)

MetCon 4-5 varv 30 sek/station 30 sek vila/byte mellan

Däckvält

Prowler 40/30

G20 20/15

Utfallsgång med viktplatta OH

Metcon (No Measure)

MetCon 4-5 varv 30 sek/station 30 sek vila/byte mellan

Däckvält

Prowler 40/30

G20 20/15

Utfallsgång med viktplatta OH