Main – WOD

Välj en av nedanstående styrkedelar

View Public Whiteboard

Split Jerk (3-3-3-3)

nedskalning: push press

Snatch Grip Deadlift (3-3-3-3)

()

Metcon (Time)

I team om 3, varje deltagare måste utföra fyra varv av följande:

Station 1: Rodd 500 m

Station 2:
5 Hand-Release Push-Ups
10 Box Jump 61/51
5 Hand-Release Push-Ups
10 Box Jump 61/51
5 Hand-Release Push-Ups
10 Box Jump 61/51

Station 3:
Löpning 400 Meter

En av lagmedlemmarna börjar på rodden och den andra för börja på rodden först då den första är klar med rodden. Då man gjort klart rodden går man till Push up-boxhopp och gör klart dessa innan man går på löpningen och lagkamraten för börja på push up+boxhopp. Man får alltså endast ha en lagmedlem på varje station på en och samma gång.