CrossFit Holistic – WOD

QOD: Längtar du efter snön?

View Public Whiteboard

Warm-up

Gemensam generell uppvärmning.

Individuell specifik uppvärmning med inriktning på den styrkedel som ska genomföras.

Weightlifting

Välj den av styrkedelarna du inte hunnit göra denna vecka. Om du gjort alla konsultera coachen. Om du inte gjort någon, gör knäböj.

Shoulder Press (Hitta relativt tung 8a )

Shoulder Press (8-8-8 på 90% av ovan)

Weightlifting

Back Squat (Hitta relativt tung 8a )

Back Squat (8-8-8 på 90% av ovan)

Weightlifting

Snatch Grip Deadlift (Hitta relativt tung 8a )

Snatch Grip Deadlift (8-8-8 på 90% av ovan)

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

MetCon 2 varv 30-45 sek/station 15 sek vila/byte mellan övningar. Vila 2 min mellan varje varv

Assault Bike

Ball slam

Glute bridge med stång

Ring push up

Ring row

Medicinboll frivändning och dropa över egna axeln