CrossFit Holistic – WOD

Välj en av styrkedelarna nedan

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

(No Measure)

Gemensam generell uppvärmning.

Individuell specifik uppvärmning med inriktning på den styrkedel som ska genomföras.

Weightlifting

Back Squat (8-8-8-8)

Snatch Grip Deadlift (8-8-8-8)

Thruster (Hitta tung 5:a sedan 2-4 reps OTM i 5 min.)

Metcon

Metcon (Time)

I par ta er igenom följande. En jobbar en vilar, byt arbetare efter var 10e rep

50 x KB thrusters 24/16

50 x ab mat sit up

50 x grodhopp

50 x KB sving 24/16

50 x wall balls 10/6