CrossFit Holistic – WOD

Om du kör tester nästa vecka: ta det lugnare på dagens pass.

Välj en av styrkedelarna nedan

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

(No Measure)

Gemensam generell uppvärmning.

Individuell specifik uppvärmning med inriktning på den styrkedel som ska genomföras.

Weightlifting

Push Jerk (8-6-4-2-2 (stigande vikt))

Deadlift (8-6-4-2-2 (stigande vikt))

Back Squat (8-6-4-2-2 (stigande vikt))

Metcon

Metcon (No Measure)

MetCon for quality varje 90 sek tills man gjort varje övning 4 gånger

1/arm Turkish get up (tung men med super kontroll

30 sek top of ring dip hold

5/ben utfallsgång med KB (overhead eller i front rack)