Main – WOD

Välj en av styrkedelarna.

View Public Whiteboard

Back Squat (8-8-8-8)

Barbell Complex (press-push press-push jerk 4 x (2-2-2))

Deadlift (8-8-8-8)

Metcon (Time)

MetCon i par
150 x KB sving ryska 24/26
150 x Wall balls 10/6

En jobbar en vilar. Fördela reps valfritt. Varken KB eller boll får röra marken någon gång under met con.