Announcements

Löp workshop 22 maj på Holistic. Läs mer på hemsidan
Powerlifting workshop med Angelica 28 maj. Mer info på hemsidan.

CrossFit Holistic – WOD

QOD: OM du inte behövde jobba på ett år, vad hade du gjort?

View Public Whiteboard

Warm-up

Gemensam generell uppvärmning.

Individuell specifik uppvärmning med inriktning på den styrkedel som ska genomföras.

Weightlifting

Välj en av styrkedelarna:

Back Squat (3-3-3-3 (stigande vikt))

Gå igenom passning vid behov

Bench Press (3-3-3-3 )

Snatch Grip Deadlift (3-3-3-3 )

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

MetCon 20 min AMRAP I par byt efter varje övning

20 sek hand stand hold

20 x squat jumps

40 m suitcase walk (20 meter i varje arm)

5 x 10 m löpning

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

Rx+ MetCon 20 min AMRAP I par byt efter varje övning

20 sek hand stand push ups

20 x pistol squats (10/ben)

40 m suitcase walk (20 meter i varje arm)

5 x 10 m löpning