CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Weightlifting

Warm-up

Dynamisk rörliget

Back Squat (3RM)

3×3 @80%

Deadlift (3RM)

3×3 @80%

Accessory

Bench Press (5-5-5-5-5)

Bygg upp till utmanande 5 innan man börjar räkna set.

Superset

Säl Rodd (3x Max)

Använd dumbells eller KB’s

Triceps ex med gummiband (3×25)