CrossFit Holistic – UtecrossFit

View Public Whiteboard

Warm-up

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

AMRAP 40 min

Team om 2

800m Löpning (tillsammans)

100m Grodhopp

100m Utfallssteg

100 Singel Leg Vups

800m Löpning (tillsammans

100 Clean and jerks 60/40

100 Backsquats
800m Löpning.

Samma beskrivning som det vanliga passet bara att vi startar på andra sidan.

(Från framsidan sett)

Från ingången, ut och tar vänster, springer hela Vägen runt laitis. Fortsätter hela vägen runt fastigheten som det vanliga varvet vi brukar springa. Och sen när man kommer runt hela så får man springa på gräset förbi där dom bygger.