CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

AMRAP 40 min

Team om 2

800m Löpning (tillsammans)

100m Grodhopp

100m Utfallssteg

50 Pullups / Ringrows

800m Löpning (tillsammans

100 Clean and jerks 60/40

100 Backsquats
800m Löpning.

Från ingången, ut och tar vänster, springer hela Vägen runt laitis. Fortsätter hela vägen runt fastigheten som det vanliga varvet vi brukar springa. Och sen när man kommer runt hela så får man springa på gräset förbi där dom bygger.