CrossFit Holistic – StrongLift

View Public Whiteboard

Strongman

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

30 min AMRAP

Team 2

60 DBall over block (axelhöjd)

60 DBall Squats

60m DBall Push längs golvet

Metcon (Time)

1 Person kör i taget.

För time:

200m Prowler push

Ska vara all out från start!!

Dam ingen vilt på

Herr 15kg viktplatta på