CrossFit Holistic – StrongLift

View Public Whiteboard

Weightlifting

1 RM Trap bar deadlift

Strongman

MB To block / Axel höjd

Lyft 3-6 lyft på varje vikt tills du inte klarar nå mer

Alla kör samtidigt så bara roterar och byter av.

Styrke del inge Metcon så ingen stress mellan vikter

Strongman

1 RM DB Ground to over head

Testa med både 1 och 2 hantlar