CrossFit Holistic – StrongLift

View Public Whiteboard

Strongman

Metcon (Weight)

3×20 min station

1. Hitta 1 RM Log press (från mark till Overhead )

Sedan 2 min maxrep på 50%

2. Hitta 1 RM MB over Shoulder

Sedan 2 min maxrep på 50%

3. Hitta 1RM Frontsquat

Sedan 2 min maxrep på 50%