CrossFit Holistic – StrongLift

View Public Whiteboard

Strongman

Metcon (No Measure)

4 Stationer

15-20 min Station

1. 20m Max Sled drag (gåendes framåt med axelstraps)

2. 20m Max Prowler Push

3. Medball squat cleans

Kör på i 15 min med Squat cleans med medballs, Kör så mycket man hinner under den tiden.

Precis som en clean ska vi i en rörelse dra upp den till axeln och samtidigt squata ner.

https://www.youtube.com/watch?v=CJ5t6UpGkOg

11 min in för att se hur dom ser ut

4. 1RM 15s Frontrack hold yoke