CrossFit Holistic – StrongLift

View Public Whiteboard

Metcon (No Measure)

Stronglift

*Uppvärmning: 30min

10min på varje lyft

Benböj

Strictpress

Marklyft

*Styrka: 15min

Crossfit total.

5min på klockan. Man får 3 försök på sig innan man går vidare till 5 nya minuter och 3 nya försök på nästa lyft.

*Metcon (TO3)

10min AMRAP:

– 1RM high toss med medball

10min AMRAP:

– 2RM bänkpress

10min AMRAP:

– 20m standing sled drag for max distance

*Accessory

– 3×20 GHD situps