CrossFit Holistic – StrongLift

View Public Whiteboard

Metcon (No Measure)

Stronglift

*Uppvärmning: 10-15min

*Styrka:

OTM 20min

Bygg upp till dagens 1RM av powerclean

*Metcon (TO3)

15min AMRAP:

– Bamboo OH walk 10m

15min AMRAP: (ETT VARV VAR)

– 10m sumopress D-ball

– 10 HEAVY WALLBALLS! 30/20 lbs

15min AMRAP: (Alla 3 kör samtidigt, rotera på vikterna)

– 10 D-ball squat jumps

– 1 min D-ball hold

– 10 D-ball squats

– Vila

(Försök få ihop så många varv som möjligt)

*Accessory

– 3×20 GHD situps