Announcements

Silverback Throwdown 2019. Anmälan öppen. Partävling för 35 år eller äldre.
Holistic boxtävling + Gala Night 16 november. Mer info i FB gruppen.

CrossFit Holistic – StrongLift

View Public Whiteboard

Metcon (No Measure)

Stronglift

*Uppvärmning: 10-15min

*Styrka:

1 RM sumomark

*Metcon (TO3)

15min AMRAP

– 10 heavy wallballs

– 10m D-ball sumopush

15min AMRAP:

– 40m Yoke

15min AMRAP (ETT VARV VAR)

– 1 RM STOH m. Log

*Accessory

– 3×20 GHD situp