CrossFit Holistic – StrongLift

View Public Whiteboard

Warm-up

Weightlifting

3 Stationer

10 min på varje station

1. Bygg en tung 20m Yoke carry

2. Bygg en tung 40m Bearhug Walk

3. Hitta 1 RM Fatbar deadlift utan mix eller hookgrip

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

20 min AMRAP

80m Farmerwalk med hantlar

10 MB over shoulder (man får dela på vikterna )

10 MB Squats