Announcements

Training Camp Barcelona 14-18 maj 2016.
Tävlingsworkshop 5-6 december.

CrossFit Holistic – Temadag

View Public Whiteboard

Warm-up

Uppvärmning: Vanlig uppvärmning + KB arm bar

Teknik: push press

Push press 8-­8-­8-­8

OTM 8 min

jämn minut: 10 ring armhävningar

udda minut: 20-­30 sek chin over bar hold (skalning: active hang)

I team om 3 alla ska göra 3 varv av:

300 m rodd

10 x KB Thrusters 2×20/12

(skalning: med en KB)

Ingen får passera någon i laget. Start så fort den innan är klar på rodden