CrossFit Holistic – WOD90

View Public Whiteboard

Warm-up

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

2 min on 2 min off x16

Du jobbar genom metconen så långt du kan under dina 2 min. Fortsätter sen nästa 2 min där du avslutade och försöker göra så många varv som möjligt som en AMRAP.

Karen 150 Wallballs

Grace 30 Clean and jerks 60/40

Diane 21-15-9

Deadlifts 100/70

/Handstandpushups/handrelease pushups