CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Metcon

Metcon (Time)

For time: team om 2

1,6 km Löpning (tillsammans)

100m Grodhopp

100m Utfallssteg

50 Pullups / Ringrows

100 Clean and jerks 60/40

100 Backsquats

1,6 km Löpning (tillsammans)

40 min cap