CrossFit Holistic – CrossFit Teens 15-17 år

View Public Whiteboard

Warm-up

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

40 min AMRAP

Team om 2

1500m Rodd

10 Rundor Cindy

5 Ringrows

10 Pushups

15 Airsquats

1500m Skierg

(allt sync)

50 KB Swings

40 Split squat jumps

30 Gobletsquats
Några börjar på skiergs och några på roddar och sen när man kommer till den igen så byter man maskin