Main – WOD

View Public Whiteboard

Metcon

Metcon (Time)

I team om 2 ta er igenom följande genom att göra varannan repetition
”J-G”, på tid:
40 x clean and jerk 60/45
30 x Inverterade burpees
40 x L-pull-ups / ring rows

30 x clean and jerk 60/45
20 x Inverterade burpees
30 x L-pull-ups/ring rows

20 x clean and jerk 60/45
10 x Inverterade burpees
20 x L-pull-ups/ring rows