CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

4×20 Banded godmornings

– fötterna på bandet och dra det över nacken

Weightlifting

DB Deadlifts + DB Power cleans (10+ 10 x6 set)

Hela komplexet ska vara obrutet

Metcon

Metcon (No Measure)

15 min OTM 45/15

1. DB Burpees

2. Superman hold

3. T2B / knee rais

4. Assaultbike

5. Vila