CrossFit Holistic – WOD

KOM IHÅG ATT SKRIVA IN RESULTATEN I WODIFY

Coacher: erbjud relevant skalning på tester

View Public Whiteboard

Shoulder Press (HItta 3 RM)

Handstand Push-ups (max reps)

skalning: maxtid i hand stand hold mot vägg eller med fötter på låda.

CrossFit Games Open 13.2 (AMRAP – Rounds and Reps)

10 Min AMRAP
5 Shoulder to Overhead 115# / 75#
10 Deadlifts 115# / 75#
15 Box Jumps 24″ / 20″
Vikt på stång: 50/30

Höjd på box: 61/51