Announcements

Löp workshop 22 maj på Holistic. Läs mer på hemsidan
Powerlifting workshop med Angelica 28 maj. Mer info på hemsidan.

CrossFit Holistic – RX+ WOD

View Public Whiteboard

Teknik

Teknik: Effektivitet på Power snatch

Weightlifting

Power Snatch (10-8-6-6)

På en vikt som du klarar unbroken för varje set. Vila två min mellan set

Metcon

Metcon (3 Rounds for time)

3 varv på tid

1000 m rodd Rodd

10 x Power snatch på en vikt som utmanar dig men som du kan köra 10 unbroken

20 Chest to bar

30 Wall Ball 10/6

Vila 3 min mellan set