Announcements

Träningsresa till Marbella 25 oktober. Läs mer på hemsidan!

CrossFit Holistic – WOD

QOD: Vad skulle du vilja se mer av på passen?

View Public Whiteboard

Warm-up

Styrkedag

Teknik: snatch grip deadlift

Weightlifting

Snatch Grip Deadlift (8-5-3-3 snatch grip deadlift)

One arm KB deadlift (3×5/5 per ben)

Sit ups med bollkast mot vägg (10-10-10 )

Metcon

Metcon (No Measure)

8 varv

8 Double KB Frontsquat

Farmers walk 20 meter

man får inte sätta ner kb på marken någon gång.