Styrka: Back squat bygg upp till 20 rep max på 15 min

MetCon 5 varv i par en kör en vilar
30 meter farmers walk + 15 x dubbel KB squat

Ev återstående tid: öva på valfri svaghet