CrossFit Holistic – WOD

QOD: Det bästa med att vintern snart är här?

Styrkedag

View Public Whiteboard

Teknik

Snatch grip deadlift

Weightlifting

Snatch Grip Deadlift (8-8-8-8)

Superset

8-8-8- Barbell row

5-10 hängande benlyft strikt

Vila mellan varje varv

Superset

10-10-10 kb sving (tunga)

10-10-10 ball slams

Vila mellan varje varv

Metcon (No Measure)

Farmers walk i par gå varannan 20 meter tills båda gått 4 x 40 meter. Så tungt som möjligt