CrossFit Holistic – WOD

QOD: välj ett träningsredskap att ta med till en öde ö

View Public Whiteboard

Warm-up

Weightlifting

Shoulder Press (Press 3 RM)

Handstand Push-ups (Max: HSPU (skalning: max hand stand hold))

Metcon

CrossFit Games Open 13.2 (AMRAP – Rounds and Reps)

10 Min AMRAP
5 Shoulder to Overhead 115# / 75#
10 Deadlifts 115# / 75#
15 Box Jumps 24″ / 20″
Vikter på stången 50/30

Höjd på box 61/51