Main – WOD

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

Warm-up (No Measure)

Back squat

Weightlifting

Back Squat (pausade 5×5 * Tempo: 1313*)

* Angivelsen för tempot läser ni så här:
1:a siffran står för den negativa fasen i lyften
2:a siffran står för paus mellan negativ och koncentrisk fas i lyftet.
3:e siffran står för den koncentriska delen.
4:e siffran står för paus mellan repetitionerna

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

MetCon 10 min
3-6-9-12-osv av:
Wall ball 10/6
Mountain climbers
T2B/K2E (skalning ab mat sit ups)