Main – WOD

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

Warm-up (No Measure)

Teknik: snatch grip deadlift

Weightlifting

Snatch Grip Deadlift (8-8-8)

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

MetCon i team om 3
20 min amrap:
400m row
15 x wall balls 10/6
15 x box jump 61/51
15 x toes to bar

Första deltagare startar på rodd andra deltagare påbörjar rodd direkt då första är klar med rodden. Man får inte passera någon i laget på någon övning.

Person ett påbörjar andra varvet rodd då denne gjort klart första varvet, om person tre ännu ror så får person ett vila tills person 3 rott klart.