CrossFit Holistic – WOD

QOD: Vad är ditt drömjobb?

View Public Whiteboard

Teknik

Teknik: Strikt press

Weightlifting

Shoulder Press (5-5-5-5)

KB windmill (3-3-3/arm)

För kvalité inte vikt

Metcon

Metcon (Time)

MetCon:

200 enarmssvingar (100/arm) 20/16

Efter varje 10 reps: sprinta 2×10 meter

RX+ MetCon:

200 enarmssvingar (100/arm) 28/20

Efter varje 10 reps: sprinta 2×10 meter

Om tid finnes

Öva på Turkish Get Ups