Main – WOD

View Public Whiteboard

(No Measure)

Teknik: push press

Push Press (5-5-5-5)

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

MetCon AMRAP 10 min
10 x KB thrusters 24/16
löpning över parkeringen och tillbaka
10 x KB sving (rysk) 24/16
utfallsgång med KB över parkeringen 24/16