Announcements

Påskfest 2 april! Mer info och anmälan i FB gruppen

CrossFit Holistic – WOD

QOD: Har du några påskplaner

View Public Whiteboard

Warm-up

Teknik: front squat

Weightlifting

Front Squat (Hitta dagens 5 RM)

Front Squat (5-5-5)

Var tredje minut 5 reps på 80-85% av 5RM i totalt 3 set

Glute Bridge (5-5-5-5)

https://www.youtube.com/watch?v=rTqhhHfooxg

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

MetCon 10 min AMRAP

6 x front squat 60/40

30 DU

(ta stången från marken om du är bekväm med frivändningar)

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

RX+ MetCon 10 min AMRAP

6 x Over head squat 60/40

30 DU

Börja med stång på marken