CrossFit Holistic – WOD

QOD: Vilket test skulle du helst förbättra till nästa testtillfälle

View Public Whiteboard

Warm-up

Teknik: gå igenom övningarna på MetConen

Gymnastics

Hängande benlyft i ringar/rigg (4 x max hängande benlyft i ringar/rigg)

Hollow hold (4 x maxtid: Hollow hold)

Metcon

Metcon (No Measure)

12 min for quality

2 x Strikt Hand stand push up

10 air squat

4 x Strikt pull up /ring row

10 air squat

6 x Hand release push ups

10 air squat

Om tid finns kvar: öva på valfri svaghet