Announcements

Paleoutmaningen. 30 dagars kostutmaning. Mer info på hemsidan.

CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Teknik Power Snatch

Weightlifting

Power Snatch + OHS (1 RM i Komplexet 2+2)

Gör sedan 3 extra set @ 80 %

Metcon (Time)

10-1 Timecap 18 min

Power Snatch

Over Head Squats

RX 35/25

RX+ 50/35

Först 10 Power Snatch sedan 10 Over Head Squats, hela vägen ner till 1.

Om tid finnes

5×5 Snatch Balance

Inge mycke vikt, träna på att vara explosiv