Main – WOD

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

Warm-up (No Measure)

Teknik: Hang Power Snatch

Weightlifting

Hang Power Snatch (2-2-2-2-2 med stigande vikt)

Metcon

Metcon (No Measure)

FOR QUALITY (inte tid)
OTM i 10 min
ca 5 KB snatch/arm på en relativt lätt vikt
5-30 DUs (inga single unders. prova på DUs så långt det går)