Announcements

Träningsresa till Marbella 25 oktober. Läs mer på hemsidan!

CrossFit Holistic – WOD

QOD: Vilket var favoritämnet i skolan?

View Public Whiteboard

Warm-up

Teknik: snatch high pull + power snatch

Weightlifting

Barbell Complex (5 x (3 x power snatch+3 x OH squat))

Metcon

Metcon (Time)

5 varv

9 x deadlift 50/30

6 x hang power clean 50/30

3 x shoulder to overhead 50/30

Timecap: 10 min

Metcon

Metcon (Time)

RX+

5 varv

9 x deadlift 70/50

6 x hang power clean 70/50

3 x shoulder to overhead 70/50

Timecap: 10 min

Om tid finnes

Om tid finns: 3 x 30-45 sek Chinese planks