CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

(No Measure)

Teknik: power clean

Power Clean (3-3-3-3 (stigande vikt))

Metcon (No Measure)

MetCon Varje minut i 20 min
Minut 1: rodd 200-250 meter
Minut 2: 15 x KB sving 24/16
Minut 3: 10-15 knees to elbows (skalning: fällkniv eller situ ps)
Minut 4: vila

Vila resterande tid av minuten.
4 personer startar på varje station