Announcements

Löp workshop 22 maj på Holistic. Läs mer på hemsidan
Powerlifting workshop med Angelica 28 maj. Mer info på hemsidan.

CrossFit Holistic – WOD

QOD: Vad tränade du mest innan CrossFit

View Public Whiteboard

Warm-up

Styrkedag

Weightlifting

Snatch Grip Deadlift (3-3-3-3 (Stigande vikt))

Suitcase Deadlift (5-5-5/arm (enarmsmarklyft med stång))

Superset

Superset 3 varv

10 x Pendlay rows

10 x fällkniv eller hängande benlyft

Om tid finnes

Om tid finns

Tabata ball slams