CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Tall clean (5×5)

Weightlifting

Squat Clean (1 Rep var 20s x6 reps vila 2 min x6 set)

Lättare vikt på första intervallen och under varje vila kan man öka vikt

Metcon

For Time:

500 m löpning

50 KB Swings 24/16

Timecap: 7 min