CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Weightlifting

Push Press (90s on 90s off x6)

Man behöver givetvis inte jobba unbroken. Utan man kör så många man kan, skakar av sen och kör igen

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

18 min AMRAP

40m Walking Lunge (ingevikt)

40m Grodhopp

40m Bearcrawl