Announcements

BOXFEST 4 juni! Anmälan i facebookgruppen.

CrossFit Holistic – WOD

QOD: Överraskade du i något under testveckan

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

Teknik: gå igenom övningarna på MetConen

Gymnastics

Kör övningarna efter varandra med 30-45 sek vila mellan

hängande benlyft (4 x max)

i rigg eller i ringar

Hollow hold (4 x 60 sek)

hold eller rock

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

MetCon 12 min for quality

2 x Strikt Hand stand push up

10 air squat

4 x Strikt pull up /ring row

10 air squat

6 x Hand release push ups

10 air squat

RX+ MetCon 12 min for quality

5 x Strikt Hand stand push up

10 x goblet squat 32/24

5 x Strikt chest to ring

10 x goblet squat 32/24

10 x ring push up

10 x goblet squat 32/24

Om tid finnes