CrossFit Holistic – WOD

QOD: Vad är ditt drömjobb?

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

(No Measure)

Teknik: Strikt press

Weightlifting

Shoulder Press (5-5-5-5)

KB windmill (3-3-3-3)

Fokus på kontroll, inte höga vikter

Metcon

Metcon (Time)

200 enarmssvingar (100/arm) 24/16

Efter varje 10 reps: sprinta 2×10 meter