CrossFit Holistic – WOD

QOD: Vad äter du helst till frukost
Styrkedag

View Public Whiteboard

Teknik

Teknik: Front squat

Weightlifting

Front Squat (5-5-5-5)

Good Mornings (5-5-5)

Sido bollkast (10-10-10/sida)

kör två och två och kasta till varandra. Kort vila mellan set

Bollkast bakåt (10)

Maxkast bakåt med medicinboll. En kastar och den andra passar tillbaka bollen

Metcon

Metcon (Time)

100 x wall balls i par 10/6

Fördela reps valfritt