CrossFit Holistic – CrossFit Kids 9-11

SAMLING:
Samling i ring, alla springer och tvättar händerna.
Fråga runt hur veckan har varit.

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

UPPVÄRMNING/LEKAR): 10 min

Vända koner

Teknik

TEKNIK: 15 min

– Pull Ups

Metcon 1

TABATA: 8min

Handstand Hold

Rodd

Metcon 2

TABATA: 8min

Planka

Situps

Avslutning och summering

LEK: (om tid finnes)

Rycka svans

SAMLING I RING:

Gå igenom och fråga alla osv.

Avsluta med applåder