CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Metcon (No Measure)

3 Varv:

1 min Valfri maskin

10 Over head squats med pinne

10 Utfallsteg /5 ben

5 Burpees
Görs i eget tempo. Men på maskinen kan man börja lugnare och öka inför runda 2 och 3

Weightlifting

Back Squat (6×6)

Supersettas med

6×10/. sida One arm DB Row

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

7 min AMRAP

Buy in: 500m Löpning

Sedan AMRAP

6 Cal Valfri Maskin

12 DB Snatch 22,5/15

Rx+ 25/17,5