CrossFit Holistic – CrossFit Kids 9-11

SAMLING:
Samling i ring, alla springer och tvättar händerna.
Fråga runt hur veckan har varit.

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

UPPVÄRMNING/LEKAR): 10 min

Pinnar i ring

Rycka svans

Teknik

TEKNIK: 15 min

– Marklyft

– Klättra i rep

Metcon

AMRAP 15 min

I PAR:

40 Marklyft

30 Burpees over bar

20 Cal skierg/assbike

Det behövs minst 10min å plocka bort samt sprita utrustningen med barnen.

Tabata

Plankan

Push Ups

Avslutning och summering

LEK: (om tid finnes)

Rycka svans

SAMLING I RING:

Gå igenom och fråga alla osv.

Avsluta med applåder