CrossFit Holistic – Prova på

Intro:
Vad är CrossFit
3 st utmaningar idag: rörlighet – styrka – kondition

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

(No Measure)

—Intro—

Vad är CrossFit

3 st utmaningar idag: rörlighet – styrka – kondition

—Uppvärmning—

400 m löpning i grupp

Rörlighet: höft, handleder

Div boll övn: Wall balls-ball slams

(No Measure)

Teknik: Thrusters med KB + KB sving

Metcon

Metcon (No Measure)

OTM i 6 min i par

5 x Thrusters med KB

5-10 x Ballslams

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

I Par 8-10 min AMRAP

100 m löpning (båda springer)

byte efter varje övning

5 x Thrusters med KB/pers

10 x sving/pers

40 m Gång med KB oh/pers